Friday, July 17, 2009

Judith-NIN remix

Haven’t listened to that one for quite a time but this morning I made up for it:6 Comments:

Blogger deemight said...

пиле, ще ходиш ли до Атина? да се чуем? :)

10:33 AM  
OpenID sveti said...

И ти ли ще ходиш?

11:05 AM  
Blogger balance said...

Sveti, има още три дни за реагиране, поне с автобус? Знам, че е много изтощително, но да пропуснеш такава възможност заради недоразумение...не е истина просто :(

11:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

Хей, имаш ли icq?

3:27 PM  
OpenID sveti said...

Току-що си буук-нах билета *happy*. Може би наистина ще се видим :)

3:32 PM  
Blogger balance said...

Тц-имах, ама...дълга и безинтересна история.

А дано!

:)

3:44 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home